HOROSKOPY - BERAN (21.3.-20.4.)


Znamení beran // Beran žena // Beran muž // Beran rodič // Hodí se k sobě? // Beran ostatní..

      Lidé narození ve znamení Berana jsou většinou povahy prosté, málo komplikované. Mají pevnou vůli, jsou ctižádostiví, se silnou touhou po neodvislosti. Snaží se dosíci samostatného, vedoucího postavení, důvěřují svým vlastním schopnostem a chtějí rychle dosáhnout svého cíle. Jsou si vědomi své síly, nazaleknou se žádných překážek a nedají se odstrašit ani neúspěchem. Nadšeně se chopí práce i příležitosti, neuvažují dlouho, zda jim stačí síly a schopnosti k vyřešení převzatého úkolu. Nevyhýbají se ani boji při překonávání překážek a hlavně se snaží, vše prosadit svou vůlí, zatím co rozum a cit poněkud podceňují. Houževnatost a vytrvalost nejsou však jejich nejlepšími vlastnostmi. Lidé tohoto typu snadno a rychle chápou, mají dobrý postřeh a jsou velmi vědychtiví. Ideálně založeni, dovedou se obětovat pro velké věci a jsou schopni velkých činů. Smysl pro povinnost je silně vyvinut, jsou velkoryse a optimisticky založení. Tyto vlastnosti jim pomáhají překlenout i ty nejobtížnější situace, v nichž se dost snadno nalézají, protože jeví sklon k ukvapenosti a bezohlednému postupu. Nelze o nich tvrdit, že by byli domýšlivými, avšak rádi hovoří o svých činech a o svých plánech s velikým nadšením. Přitom se vždy snaží, prosadit své vlastní názory, čímž snadno dochází ke sporům. Jako praví bojovníci se však nevyhýbají ani boji, ani sporům. Lidé zrozeni ve znamení Berana jsou dosti sobečtí, neklidní a náladoví, se sklonem k podrážděnosti. Bylo-li jim ukřivděno, pak nazapomínají, nedovedou odpouštět a budou usilovat a odplatu za utrpěnou křivdu. Pro svou hybnost jsou dobrými společníky, chtějí však sami bavit společnost, neboť nechtějí být ve společnosti pouhými posluchači. Snadno vzrušeni, dosti smyslní a nevázaní, nejsou ani v lásce, ani v manželství příliš spolehlivými, protože milují změnu. Jsou si však této své slabosti vědomi a proto se snaží odčinit tuto chybu povolností vůči manželskému druhu a vůči vlastním dětem. Zrozenci v Beranu mají dobré schopnosti pro navrhování různých plánů, činí tak však rovněž velkoryse, bez ohledu na podrobnosti. Radují se z nové průkopnické práce a projevují v povolání veliké nadšení. Ačkoliv se hodí téměř pro všechna povolání, přece jen lze u nich zjistit zájem o techniku a vojenství. Lidé zrozeni v Beranu špatně udržují míru a rádi přehánějí ve smyslu dobrém a zlém. Poznají-li zavčas tuto svoji slabost a snaží-li se ji ovládnout, nutí-li se k vytrvalosti a houževnatosti, pak předejdou mnohým obtížím. Panovačné povahy by se měli nejdříve naučit sebeovládání, aby se staly dobrými vůdci. Nerozvážná slova, ukvapená rozhodnutí, lze snadno odčinit. To by si tito zrozenci měli včas uvědomit. Obzvláště při nepříznivých konstelacích se stávají tyto typy despotickými neznajíce míru v čemkoliv. Též prchlivost bývá jejich vadou. Zdraví je dobré, odolnost tělesná je značná, ale trpívají přepracováním nebo jiným přemáháním sil. Svou ukvapeností a neopatrností zaviňují sobě úrazy a jiné nehody. Mohou dosáhnout významných postavení a úspěchů. Ztroskotávají však snadno vlastní vinou, neboť se bez rozvahy vrhají do víru života a nedovedou setrvat ani ve slibně započatém díle.

Design and HTML code by Webdesign.izde.cz
TOPlist